APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Chess Internett APN-innstillingene for iPhone 5S

Chess Internett APN-innstillingene for iPhone 5S

In the main menu, tap Settings
Tap Cellular.

Check that Cellular Data is turned on.
Tap Cellular Data Network
(If this setting does not appear on the device, it has not unlocked and settings cannot be manipulated manually.)

Go to Cellular Data section and enter below information

APN: netcom
Username:
Password:

Go to LTE Setup (Optional) section and enter below information

APN: (Leave Blank)
Username: (Leave Blank)
Password: (Leave Blank)

Chess Internet APN settings for iPhone 5S screenshot

Press the Home button to save the APN and exit to the main screen.
Restart the device.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

APN-innstillingene for iPhone 5S i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge