APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Chess Internett APN-innstillingene for Android 3 Honeycomb

Chess Internett APN-innstillingene for Android 3 Honeycomb

Select Settings Wireless & networks> Mobile networks Access point names

Press the Menu New APN

Enter name: Chess Internet
APN: netcom
Proxy:
Port:
Username:
Password:
Server:
MMSC:
MMS Proxy:
MMS Port:
MCC:
MNC:
Authentication type:
APN type: default,supl

Keep default values for all blank fields shown above.

Chess Internet APN settings for Android

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

Gi tilbakemelding eller stille et spørsmål ...

MCC-MNC verdier for Chess

242-02
Hvis enheten setter MCC-MNC verdier automatisk, alltid beholde standardverdiene satt av enheten.

Svar

comments powered by Disqus

APN-innstillingene for Android 3 Honeycomb i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge