APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Ice.net Internett APN-innstillingene for iOS 8

Ice.net Internett APN-innstillingene for iOS 8 iOS 8

In the main menu, tap Settings
Tap Cellular.

Check that Cellular Data is turned on.
Tap Cellular Data Network
(If this setting does not appear on the device, it has not unlocked and settings cannot be manipulated manually.)

Go to Cellular Data section and enter below information

APN: ice.net
Username:
Password:

Go to LTE Setup (Optional) section and enter below information

APN: (Leave Blank)
Username: (Leave Blank)
Password: (Leave Blank)

Ice.net Internet APN settings for iOS8 screenshot

Press the Home button to save the APN and exit to the main screen.
Restart the device.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

iOS 8 Ice.net Populære GPRS, internett, MMS, innstillinger APN konfigurasjons i Norge

Ice.net Internett innstillinger for Apple iPhone 5s

Velg en annen

APN-innstillingene for iOS 8 iOS 8 i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge