APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Ice.net MMS APN-innstillingene for iOS 8

Ice.net MMS APN-innstillingene for iOS 8 iOS 8

In the main menu, tap Settings
Tap Cellular.

Enter the below details in MMS section:

APN: mms.ice.net
Username:
Password:
MMSC: http://mms
MMS Proxy: 10.10.10.10
MMS Max Message Size: 1048576
MMS UA Prof URL: http://www.apple.com/mms/uaprof.rdf

Ice.net MMS APN settings for iOS8 screenshot

Press the Home button to save the APN and exit to the main screen.
Restart the device.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

Gi tilbakemelding eller stille et spørsmål ...

Svar

comments powered by Disqus

APN-innstillingene for iOS 8 iOS 8 i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge