APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Telenor Mobil Internett og MMS APN-innstillingene for Microsoft Windows 10

Telenor Mobil Internett og MMS APN-innstillingene for Windows Phone 10 Microsoft Windows 10

Go to App list, tap Settings Network & Wireless Cellular & SIM

In Cellular, select your SIM card
Select Properties
Under Internet APN select Add an Internet APN

Profile name: Telenor Mobil
APN: telenor
User name:
Password:
Type of sign-in info:
IP type: IPv4

Enable Use this APN for LTE and replace the one from my mobile operator

Proxy server (URL): 10.10.10.10
Proxy port: 8080

Tap Save

Telenor Mobil  APN settings for Windows 10 screenshot

In Cellular, select your SIM card
Select Properties
Under MMS APN select Add an MMS APN

Profile name: Telenor Mobil
APN: telenor
User name:
Password:
Type of sign-in info:
IP Type: IPv4
Proxy server: 10.10.10.11
Proxy port: 8080
MMSC (URL): http://mmsc
MMSC port:
Maximum MMS size (KB): 2048

Tap Save.

Telenor Mobil  APN settings for Windows 10 screenshot

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

Gi tilbakemelding eller stille et spørsmål ...

Svar

comments powered by Disqus

APN-innstillingene for Windows Phone 10 Microsoft Windows 10 i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge