APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Telenor Mobil Internett og MMS APN-innstillingene for AOKP 2011 Ice Cream Sandwich (ICS)

Telenor Mobil Internett og MMS APN-innstillingene for AOKP 2011 Ice Cream Sandwich (ICS)

In AOKP select Settings Wireless & networks> Mobile networks Access point names

Press the Menu > New APN

Enter name: Telenor Mobil
APN: telenor
Proxy: 10.10.10.10
Port: 8080
Username:
Password:
Server:
MMSC:
MMS Proxy:
MMS Port:
MCC: 242
MNC: 01
Authentication type:
APN type: default,supl

Keep default values for all blank fields shown above.

In AOKP select Settings Wireless & networks> Mobile networks Access point names

Press the Menu > New APN

Enter name: MMS
APN: telenor
Proxy:
Port:
Username:
Password:
Server:
MMSC: http://mmsc
MMS Proxy: 10.10.10.11
MMS Port: 8080
MCC: 242
MNC: 01
Authentication type:
APN type: mms

Keep default values for all blank fields shown above.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

APN-innstillingene for AOKP 2011 Ice Cream Sandwich (ICS) i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge