APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Chess Internett APN-innstillingene for BlackBerry 10

Chess Internett APN-innstillingene for Blackberry 10

On the homescreen, swipe down from the top.

Tap Settings, and then tap Network Connections.
Tap Mobile Network.
Tap APN at the bottom of the screen.

Enter the following information:

Access Point Name (APN) = netcom
Username =
Password =

Tap Save

Chess Internet APN settings for BlackBerry 10 screenshot

Return to home screen.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

APN-innstillingene for Blackberry 10 i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge