APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Ice.net MMS APN-innstillingene for iPad (iOS9)

Ice.net MMS APN-innstillingene for iOS 9iPad iPad (iOS9)

This version of iPad does not support MMS. However below are MMS settings in case you setup via a 3rd party app.

APN: mms.ice.net
Username:
Password:
MMSC: http://mms
MMS Proxy: 10.10.10.10
MMS Port: 80
MMS Max Message Size: 1048576
MMS UA Prof URL: http://www.apple.com/mms/uaprof.rdf

Press the Home button to save the APN and exit to the main screen.
Restart the device.

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

Gi tilbakemelding eller stille et spørsmål ...

Svar

comments powered by Disqus

APN-innstillingene for iOS 9iPad iPad (iOS9) i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge