APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

Ice.net Internett APN-innstillingene for iPhone 4S

Ice.net Internett APN-innstillingene for iPhone 4S

You can edit your APN information in your iPhone only if it is permitted by your carrier.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

Enter APN: ice.net

Username:
Password:

Done. These settings are saved automatically.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

MMS Settings

APN:  ice.net
Username:  
Password:  
MMSC:  
MMS Proxy:  :
MMS Max  Message Size:
MMS UA Prof URL:

Also don't forget to turn MMS on:

 

Ice.net Internet APN settings for iPhone

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

APN-innstillingene for iPhone 4S i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge