APN-innstillinger Norge Finn oss på Facebook
Global APN Settings

MobiTalk Internett APN-innstillingene for iPhone 5

MobiTalk Internett APN-innstillingene for iPhone 5

You can edit your APN information in your iPhone only if it is permitted by your carrier.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

Enter APN: telenor

Username: dj
Password: dj

Done. These settings are saved automatically.

Goto Settings General Network Cellular Data Network

MMS Settings

APN:  telenor
Username:   dj
Password:  dj
MMSC:  
MMS Proxy:  :
MMS Max  Message Size:
MMS UA Prof URL:

Also don't forget to turn MMS on:

 

MobiTalk Internet APN settings for iPhone

Ikke vellykket? Sjekk APN innstillinger konfigurasjon for hele Norge

APN-innstillingene for iPhone 5 i Norge

3G 4G APN Settings
Ubuntu APN-innstillinger Norge
Cyanogen APN-innstillinger Norge